Ders Bilgileri

Ders Kodu:
Ders Numarası:
Kod Ders Adı Dili Türü
PET 431E Doğal Gaz Sistemleri Mühendisliği İngilizce Zorunlu
Kredi AKTS Ders Uygulama Laboratuvar
3 6 3 0 0
Dersin Önşartı ve Sınıf Kısıtı
Ders Önşartı PET 342E MIN DD
Sınıf Kısıtı Yok
Ders Tanımı
Doğal gazın oluşumu, kaynakları ve kullanımı. Gazların fiziksel ve termodinamik özeliklerinin gözden geçirilmesi. Doğal gazın su içeriği ve hidratları. Gazların borularda ve kuyularda akışı. Doğal gaz ölçme, sıkıştırma ve depolama ortamları. Bölgesel ve yöresel doğal gaz dağıtımı. Isıl değer, Wobbe sayısı, ısı yükü, ateşlenme, yanma. Doğal gaz brülörleri, kazanları ve yakma aygıtları. Bacalar: türleri, tasarımı ve tesisatı. Bina içi doğal gaz akış hatlarının tesisat tasarımı.