Ders Bilgileri

Ders Kodu:
Ders Numarası:
Kod Ders Adı Dili Türü
PET 417E Gözenekli Ortamda Akış İngilizce Zorunlu /
Seçmeli
Kredi AKTS Ders Uygulama Laboratuvar
3 6 3 0 0
Dersin Önşartı ve Sınıf Kısıtı
Ders Önşartı PET 211E MIN DD
ve PET 212E MIN DD
Sınıf Kısıtı Yok
Ders Tanımı
Rezervuar içinde süreklilik ve difüzyon denklemlerinin tek fazlı akış için çıkarılması. Heterojenlik ve anizotropi kavramları. Kararlı akış, yarı kararlı akış ve kararsız akış rejimleri. Tek fazlı akış sırasında farklı kuyu geometrileri ve akışkan türleri için verimlilik denklemleri. Rezervuar içinde iki fazlı akışa giriş. Mobilite ve mobilite oranı tanımları. Kısmi akış eğrisi. Gözenekli ortamda itişim mekanizması ve Buckley-Leverette denklemi.