Ders Bilgileri

Ders Kodu:
Ders Numarası:
Kod Ders Adı Dili Türü
PET 412E Petrol ve Doğal Gaz Ekonomisi İngilizce Zorunlu
Kredi AKTS Ders Uygulama Laboratuvar
3 6 3 0 0
Dersin Önşartı ve Sınıf Kısıtı
Ders Önşartı EKO 201E MIN DD
veya EKO 201 MIN DD
Sınıf Kısıtı Yok
Ders Tanımı
Petrol ve doğal gaz ekonomisine genel bakış ve temel kavramlar. Karlılık ölçüm yöntemleri. Risk ve belirsizlik tanımı. Karar analizi, karar ağacı analizi, beklenen parasal değerin değerlendirmesi. Olasılığın temel kavramları: olasılık dağılımları, binomial, multinominal ve hipergeometrik dağılımlar. Petrol ve doğal gaz aramacılığı risk analiz yöntemleri: petrol aramacılığı riski, keşif olasılığı değerlendirme, kaynak dağılımı, çok kuyulu sondaj programları. Keşfi yapılan sahalarda değerlendirme. Belirsizlik ultında riskli yatırımların kıymet takdiri.