Ders Bilgileri

Ders Kodu:
Ders Numarası:
Kod Ders Adı Dili Türü
PET 409E İngilizce Zorunlu
Kredi AKTS Ders Uygulama Laboratuvar
3 6 3 0 0
Dersin Önşartı ve Sınıf Kısıtı
Ders Önşartı STA 204E MIN DD
ve AKM 204E MIN DD
Sınıf Kısıtı Yok
Ders Tanımı
Düşey, yönlü, çok dallı, ve yatay kuyuların tamamlama türleri ve esasları. Tıkaçlar ve diğer tamamlama donanımı. Koruma ve üretim borularını burkulma kıstası ile yerleştirme tasarımı. Kuyu deliği temizleme ve tamamlama akışkanları. Formasyon hasarı ve zar. Kuyudibi tamamlama. Delikleme teknikleri ve etkiyen unsurlar. Çakıllama ve kum kontrolü. Üreten kuyularda kabuklaşma ve korozyon oluşumu ve önlenmesi. Kuyubaşı tamamlama. Kuyularda tıkama ve terk işlemi.