Ders Bilgileri

Ders Kodu:
Ders Numarası:
Kod Ders Adı Dili Türü
PET 342E Rezervuar Mühendisliği İngilizce Zorunlu
Kredi AKTS Ders Uygulama Laboratuvar
3 6 3 0 0
Dersin Önşartı ve Sınıf Kısıtı
Ders Önşartı (PET 212E MIN DD
veya PET 212 MIN DD)

ve (PET 311E MIN DD
veya PET 211E MIN DD)

Sınıf Kısıtı Yok
Ders Tanımı
Petrol ve Doğal Gaz Rezervuarlarının kapan ve akışkan türlerine göre sınıflandırılması. Basınç ölçümlerinin kullanılarak dokanak derinliklerinin tayin edilmesi. Rezervuar itişim mekanizmaları. Genel denge denkleminin türetilmesi. Denge denkleminin farklı itişim mekanizmaları için uygulamaları. Su girişi modelleri. Yerinde hidrokarbon miktarlarının tayini ve ilgili belirsizliklerin sayısallaştırılması.