Ders Bilgileri

Ders Kodu:
Ders Numarası:
Kod Ders Adı Dili Türü
PET 335E İngilizce Zorunlu
Kredi AKTS Ders Uygulama Laboratuvar
3 6 3 0 0
Dersin Önşartı ve Sınıf Kısıtı
Ders Önşartı PET 212E MIN DD
Sınıf Kısıtı Yok
Ders Tanımı
Açık kuyu loglarına ve temel kavramlar. Kuyunun yakın civarının incelenmesi. Rezervuar kayaçlarının fiziksel özellikleri: elektriksel, akustik, termal ve radyoaktivite. Elektrik logları. Doğal Potansiyel (SP) logları. Endüksiyon logları: çift endüksiyon logları ve mikrorezistivite logları. Gama logları. Nötron logları. Yoğunluk logları. Akustik (ses) logları.