Ders Bilgileri

Ders Kodu:
Ders Numarası:
Kod Ders Adı Dili Türü
PET 332E Üretim Mühendisliği ve Yüzey Tesisleri İngilizce Zorunlu
Kredi AKTS Ders Uygulama Laboratuvar
3 6 3 0 0
Dersin Önşartı ve Sınıf Kısıtı
Ders Önşartı (PET 311E MIN DD
veya PET 211E MIN DD)

ve PET 212E MIN DD
Sınıf Kısıtı Yok
Ders Tanımı
Üretim Mühendisliğinin ana prensipleri ve üretim sistemlerinin temel elemanları; Yüzey donanımları ve üretilen petrolün yüzeyde işlenmesi. Yapay kaldırma yöntemlerinin temelleri. Rezervuar performansı: Üretim indeksi, Vogel yöntemi ve akış verimliliği, Fetkovitch yöntemi, geleceğe yönelik rezervuar performans tahmini yöntemleri. Borularda tek fazlı ve çok fazlı akış, çok fazlı akışta basınç düşümü hesaplamaları, farklı kuyu geometrileri için basınç düşümü hesapları. Kuyubaşı ve choke performansı. Temel üretim azalma eğrisi analizi.