Ders Bilgileri

Ders Kodu:
Ders Numarası:
Kod Ders Adı Dili Türü
PET 310E İngilizce Zorunlu
Kredi AKTS Ders Uygulama Laboratuvar
1 3 0 0 2
Dersin Önşartı ve Sınıf Kısıtı
Ders Önşartı Yok
Sınıf Kısıtı Yok
Ders Tanımı
Sondaj akışkanları: Türler, seçim ve saha testleri. Tanı ve pilot testleri. Çamur killeri: Su bağlama mekanizması, fiziksel özellikler, tuz etkisi ve pH. Su bazlı çamurlar: Düşük katılı dispersif olmayan çamurlar, dispersif çamurlar, kimyasal katkılar, kirleticilerin kimyasallarla uzaklaştırılması, filtrasyon-yoğunluk-katı kontrolü. İnhibitif su bazlı çamurlar: Kalsiyum çamurları, tuz çamurları ve iyileştirme. Petrol bazlı çamurlar: Katkılar ve iyileştirme. Kuyu tamamlama akışkanları: Reoloji ve filtrasyon özellikleri.