Ders Bilgileri

Ders Kodu:
Ders Numarası:
Kod Ders Adı Dili Türü
PET 211E İngilizce Zorunlu
Kredi AKTS Ders Uygulama Laboratuvar
3 7 3 0 0
Dersin Önşartı ve Sınıf Kısıtı
Ders Önşartı Yok
Sınıf Kısıtı Yok
Ders Tanımı
Petrol ve doğal gazın orijini, oluşum ortamı, petrol ve doğal gazı oluşturan elemanlar ve temel hidrokarbon kimyası. Temel hidrokarbon faz davranışı. İdeal gaz kanunları ve ideal gaz durum denklemi. İdeal karışımlar ve ideal karışımları modellemek için Dalton ve Raoult yasalarının birlikte kullanımı. Gerçek gazlar için sıkıştırılabilirlik durum denklemi. Sıvı-Gaz dengesi. Rezervuar akışkanının sınıflandırılması. Gazların ve petrollerin özellikleri. Fiziksel özelliklerin elde edilmesinde kullanılan korelasyonlar ve deneysel yöntemler.