Ders Bilgileri

Ders Kodu:
Ders Numarası:
Kod Ders Adı Dili Türü
PET 113E Petrol ve Doğal Gaz Mühendisliğine Giriş I İngilizce Zorunlu
Kredi AKTS Ders Uygulama Laboratuvar
1 3 1 0 0
Dersin Önşartı ve Sınıf Kısıtı
Ders Önşartı Yok
Sınıf Kısıtı Yok
Ders Tanımı
Petrol ve doğal gaz mühendisliğine giriş; tarihçe ve endüstri. Enerji, Türkiye’de ve dünyada enerji ve istatistikleri. Petrol jeolojisi ve aramacılığı. Petrol ve doğal gaz akışkanlarınının kökeni ve kompozisyonu. Petrol ve doğal gaz rezervuar türleri. Kuyu sondajı. Yüzey üretim donanımları. Gelişmiş üretim yöntemleri. Petrol ve doğal gazın depolanması ve taşınması. Sağlık, korunum ve çevresel konular.