Ders Bilgileri

Ders Kodu:
Ders Numarası:
Kod Ders Adı Dili Türü
PEM 411E Peyzaj Mimarlığı Projesi IV İngilizce Zorunlu
Kredi AKTS Ders Uygulama Laboratuvar
5 9 2 6 0
Dersin Önşartı ve Sınıf Kısıtı
Ders Önşartı PEM 312 MIN DC
veya PEM 312E MIN DC
Sınıf Kısıtı Yok
Ders Tanımı
Özellikle karakteri bozulmuş, problemli kentsel veya doğal alanların ıslahına yönelik yeni planlama kararları çerçevesinde peyzaj- kentsel tasarım projelerini geliştirmek. Bu problemlerin çözümleri için yeni teknik ve teknolojilerin kullanılması, eko-sistem korunma modellerinin geliştirilmesi. Bozulmuş orman alanları, terkedilmiş maden ocakları, kıyı dolgu alanları, ulaşım sistemlerine bağlı açık alanların tasarımı, mevcut kentsel dokunun yeniden değerlendirilmesi, tarihi doku içinde peyzaj tasarımı.