Ders Bilgileri

Ders Kodu:
Ders Numarası:
Kod Ders Adı Dili Türü
PEM 407E İngilizce Zorunlu
Kredi AKTS Ders Uygulama Laboratuvar
3 8 2 2 0
Dersin Önşartı ve Sınıf Kısıtı
Ders Önşartı (PEM 253E MIN DD
veya PEM 243E MIN DD
veya PEM 352E MIN DD)

ve (PEM 305E MIN DD
veya PEM 254E MIN DD
veya PEM 244E MIN DD
veya PEM 252E MIN DD)

Sınıf Kısıtı Yok
Ders Tanımı
Peyzaj tasarımında uygulama teknikleri, uygulama projelerinde kullanılan çizim teknikleri, standartlar, yapısal uygulama projesi teknikleri (1/200-50), detay tasarımı ve sistem kesiti (1/20-1), bitkisel uygulama projesi teknikleri (1/200-50), drenaj ve yağmur suyu yönetimi, Kent mobilyaları ve mekânsal tasarım ilişkisi, Sulama ve aydınlatma Projesi teknikleri, aplikasyon projesi, Keşif ve metraj, Yaklaşık maliyet ve pursantajlar, İhale Dosyası Hazırlama