Ders Bilgileri

Ders Kodu:
Ders Numarası:
Kod Ders Adı Dili Türü
PEM 406E İngilizce Zorunlu
Kredi AKTS Ders Uygulama Laboratuvar
2 3 2 0 0
Dersin Önşartı ve Sınıf Kısıtı
Ders Önşartı Yok
Sınıf Kısıtı Yok
Ders Tanımı
Üniversite eğitimi sonrasındaki mesleki sürecin tanıtımı, iş olanaklarının tanıtılması. Alan yeterlilikleri ve meslekler arası entegrasyon, mesleki etik. Farklı ölçeklerdeki mesleki uygulamalarda bağlayıcılığı olan yasal (mesleki yönetmelikler) ve teknik konular (keşif, metraj, hakediş, ihale dosyası hazırlama, asgari hizmet ücretleri) konularında bilgiler verilecektir.