Ders Bilgileri

Ders Kodu:
Ders Numarası:
Kod Ders Adı Dili Türü
PEM 4023E İngilizce Seçmeli
Kredi AKTS Ders Uygulama Laboratuvar
2 4 2 0 0
Dersin Önşartı ve Sınıf Kısıtı
Ders Önşartı Yok
Sınıf Kısıtı Yok
Ders Tanımı
Çevre bilimine giriş. Çevresel ölçüm. Çoklu sıralama. Görsel temsil: Görsel ipuçları. Görsel ipuçlarını sıralama. Çevre değerlendirmesinde fotoğraf yöntemi. Kentsel görsel analiz: Konut çevresi: özellikler ve değerlendirme. Peyzaj değerlendirme. Kentin çevresel imajı: Çevresel imajı oluşturan faktörler: Geçirgenlik, okunabilirlik , algılanabilirlik, çeşitlilik, zenginlik. Kentsel imajı oluşturan elemanlar: sınırlar, nirengi noktaları, kesişme noktaları, meydanlar. Çevresel harita oluşturma, gözlem, izleme, belgesel yöntemler,görsel notasyon. Örnekler.