Ders Bilgileri

Ders Kodu:
Ders Numarası:
Kod Ders Adı Dili Türü
PEM 4020E İngilizce Seçmeli
Kredi AKTS Ders Uygulama Laboratuvar
2 4 2 0 0
Dersin Önşartı ve Sınıf Kısıtı
Ders Önşartı Yok
Sınıf Kısıtı Yok
Ders Tanımı
Dersin amacı peyzaj şehirciliği üzerinden çağdaş peyzaj tasarımındaki güncel konuların tanıtılmasıdır. Bu kapsamda ders, peyzaj şehirciliğinin tarihsel gelişimi, peyzaj şehirciliğinde temalar ve içerikler, Yeni Şehircilik, Yeşil Şehircilik, Ekolojik Şehircilik, Bütüncül şehircilikte peyzaj mimarlığı yaklaşımları, ekoloji ve çevreye yönelik temalar ve içerikler, ekosistem servisi kavramı ve kentsel çevre, işlevsel peyzajlar (doğa, altyapı ve kent ortamı, arazi su ve vejetasyon, sulak alan gelişimi, kendi kendine işleyen ekolojiler mikroklimatik stratejiler), ağ sistemleri ve hareketlilik, kirletilmiş alanlar ve ıslah yaklaşımları konularını içermektedir.