Ders Bilgileri

Ders Kodu:
Ders Numarası:
Kod Ders Adı Dili Türü
PEM 4018E İngilizce Seçmeli
Kredi AKTS Ders Uygulama Laboratuvar
2 4 2 0 0
Dersin Önşartı ve Sınıf Kısıtı
Ders Önşartı Yok
Sınıf Kısıtı Yok
Ders Tanımı
Sanatla ilgili Temel Kavramlar ve Tanımlar, Sanatın Tarihsel Gelişimi, Peyzaj ve Sanat İlişkisi:Tarih Öncesi Çağlar, Ortaçağ, İslam Medeniyetleri, Rönesans, Barok, Modern Dönem, Postmodern Dönem, Çağdaş Yaklaşımlar ve Sanatın Peyzaj Mimarlığına Etkisi, Peyzaj Unsurlarının Sanat Objesi Olarak Kullanımı