Ders Bilgileri

Ders Kodu:
Ders Numarası:
Kod Ders Adı Dili Türü
PEM 4017E İngilizce Seçmeli
Kredi AKTS Ders Uygulama Laboratuvar
2 4 2 0 0
Dersin Önşartı ve Sınıf Kısıtı
Ders Önşartı Yok
Sınıf Kısıtı Yok
Ders Tanımı
Arazi kaynakları bilgileri veri kaynakları, topografik, jeoloji, toprak, hidroloji, amenajman, alan kullanımı paftalarından bilgilerin derlenmesi, farklı ölçekli planlama paftalarından verilerin GIS’te kullanımı, hava fotoğrafları ve uydu görüntüleri, veri çakıştırması, GIS’te sorgulama, istatistiklerin elde edilmesi ve yorumlanması, kontrollü ve kontrolsüz sınıflandırma ile ilgili temel bilgiler