Ders Bilgileri

Ders Kodu:
Ders Numarası:
Kod Ders Adı Dili Türü
PEM 4016E İngilizce Seçmeli
Kredi AKTS Ders Uygulama Laboratuvar
2 4 2 0 0
Dersin Önşartı ve Sınıf Kısıtı
Ders Önşartı Yok
Sınıf Kısıtı Yok
Ders Tanımı
Temel altyapı planlama elemanları. Fiziksel altyapı elemanlarının planlanmasına yönelik temel prensipler. Kentsel peyzaj planlamasında kullanılan temel altyapılar, yeni teknolojiler ve malzemelerin tanınması. Altyapı planlama prensipleri, metod ve araçları. Seçilmiş örnek çalışmalar ile planlama teorileri ve metodlarının kavranması, bilgi yönetimi, karar verme ve uygulama tekniklerinin kavratılması, ölçülebilir araştırma ve analiz metodlarının kavranması.