Ders Bilgileri

Ders Kodu:
Ders Numarası:
Kod Ders Adı Dili Türü
PEM 4015E İngilizce Seçmeli
Kredi AKTS Ders Uygulama Laboratuvar
2 4 2 0 0
Dersin Önşartı ve Sınıf Kısıtı
Ders Önşartı Yok
Sınıf Kısıtı Yok
Ders Tanımı
Yer analizleri ile ilgili alan çalışmaları. Yerin boyutları. Yer tip ve arketipleri. Tasarım düşüncesi ve kavramsallaştırma. Tasarım yaklaşımları ve stratejileri. Tasarım problemlerinin tanım ve çözümüne yönelik deneysel yer çalışmaları. Karşılaştırmalı mekan ve yer tanımları. Açık, yarı açık ve kapalı mekanların yer kurgusuyla ilişkisi. Doğal ve yapısal çevre ilişkileri. Kayıp mekanlar ve yer oluşturma potansiyeli. Yer ve yerleşim. Peyzaj, yapı ve arazi ilişkileri. Görsel ve metinsel yer tasvirleri.