Ders Bilgileri

Ders Kodu:
Ders Numarası:
Kod Ders Adı Dili Türü
PEM 4013E İngilizce Seçmeli
Kredi AKTS Ders Uygulama Laboratuvar
2 4 2 0 0
Dersin Önşartı ve Sınıf Kısıtı
Ders Önşartı Yok
Sınıf Kısıtı Yok
Ders Tanımı
İki ve üç boyutlu bilgisayar destekli tasarım ve planlama. Profesyonel ve kaliteli tasarım ve planlama çözümleri oluşturmada bilgisayar kullanımı. Bölgesel peyzaj kaynaklarını planlama teknikleri, görsel simulasyon, bilgisayarda harita oluşturma yöntemleri, kaynak modelleme, araştırma yöntemlerinde bilgisayar uygulamaları, problem çözme, mekansal modelleme ve analiz.