Ders Bilgileri

Ders Kodu:
Ders Numarası:
Kod Ders Adı Dili Türü
PEM 4011E İngilizce Seçmeli
Kredi AKTS Ders Uygulama Laboratuvar
2 4 2 0 0
Dersin Önşartı ve Sınıf Kısıtı
Ders Önşartı Yok
Sınıf Kısıtı Yok
Ders Tanımı
Estetik kavramı. Estetik bilimi ve problem alanları. Algılama ve estetik ilişkisi. Çevresel algıya ilişkin kuramlar, estetik algılama; Duyumsal estetik, biçimsel estetik, sembolik estetik. Görsel çevrenin özellikleri ve insan davranışları. Estetik yargının oluşum süreci, bilgi işleme süreci. Çevresel değerlendirme ve çevresel algıda estetik değerler. Çevresel estetik ve tasarım ilişkisi.