Ders Bilgileri

Ders Kodu:
Ders Numarası:
Kod Ders Adı Dili Türü
PEM 356E İngilizce Zorunlu
Kredi AKTS Ders Uygulama Laboratuvar
3 6 2 2 0
Dersin Önşartı ve Sınıf Kısıtı
Ders Önşartı Yok
Sınıf Kısıtı Yok
Ders Tanımı
Doğal alanlar, koruma alanları, endüstriyel ve tarımsal peyzajlar, bozulmuş alanlar, kırsal peyzajlardaki işleyiş ve strüktür etkileşimi, Kırsal peyzaj planlama ve tasarımının amaçları ve gelişimi, rekreasyon amaçlı kırsal peyzaj planlama kararlarının alınması, kırsal peyzaj survey ve analizi, peyzaj diagnozu ve prognozisi, yer seçim kriterlerinin belirlenmesinde arazi uygunluk analizi, kırsal alanlarda rekreasyon, doğa koruma ve onarımına yönelik planlama ve tasarım örnekleri konusunda bilgiler verilecektir