Ders Bilgileri

Ders Kodu:
Ders Numarası:
Kod Ders Adı Dili Türü
PEM 347E Peyzaj Mimarlığının Sosyal Yönleri İngilizce Seçmeli
Kredi AKTS Ders Uygulama Laboratuvar
3 4 3 0 0
Dersin Önşartı ve Sınıf Kısıtı
Ders Önşartı Yok
Sınıf Kısıtı Yok
Ders Tanımı
Sosyal toplum ve peyzaj mimarlığı, açık alanların önemi, faydaları ve yarattığı fırsatlar, farklı toplulukları anlamak (çocuk, yaşlı, engelli vb.), CBS’nin sos-ekonomik uygulamaları toplumu uzaktan algılamak, gözlemler ve CBS üzerinden davranış haritalandırmaları, topluluklar arasındaki farklar ve çevresel adalet, toplum kökenli, katılımcı planlama ve tasarım, dışlayıcı ve dahil edici planlama ve tasarım yaklaşımları, peyzaj mimarlığında sosyal incelemeler: surveyler öncesi yapılabilecek hazırlıklar ve analizler.