Ders Bilgileri

Ders Kodu:
Ders Numarası:
Kod Ders Adı Dili Türü
PEM 324E İngilizce Zorunlu
Kredi AKTS Ders Uygulama Laboratuvar
2 3 2 0 0
Dersin Önşartı ve Sınıf Kısıtı
Ders Önşartı Yok
Sınıf Kısıtı Yok
Ders Tanımı
Peyzaj yönetimi ve sürdürülebilirlik; Çevre sorunları ve yönetimi; Peyzaj yönetimi teorileri ve teknikleri; Farklı içerikteki peyzajların yönetimi. Çevre politikaları, mevzuat ve kurumsal yapı; Sivil Toplum kuruluşları ve peyzaj yönetimi; Halk katılımı teknikleri; Başarılı peyzaj yönetimi örnekleri