Ders Bilgileri

Ders Kodu:
Ders Numarası:
Kod Ders Adı Dili Türü
PEM 312E Peyzaj Mimarlığı Projesi III İngilizce Zorunlu
Kredi AKTS Ders Uygulama Laboratuvar
5 9 2 6 0
Dersin Önşartı ve Sınıf Kısıtı
Ders Önşartı PEM 311 MIN DC
veya PEM 311E MIN DC
Sınıf Kısıtı Yok
Ders Tanımı
Özellikle kentsel rekreasyon alanlarının tasarlanması kapsamında planlama kararlarına bağlı olarak büyük ölçekli kentsel alanların rekreatif amaçlı tasarlanmasına yönelik problem çözümleri, tüm donanım ve donatıların tasarımcı tarafından ele alınmasına yönelik tasarım çalışmaları