Ders Bilgileri

Ders Kodu:
Ders Numarası:
Kod Ders Adı Dili Türü
PEM 242E İngilizce Zorunlu
Kredi AKTS Ders Uygulama Laboratuvar
2 4 2 0 0
Dersin Önşartı ve Sınıf Kısıtı
Ders Önşartı Yok
Sınıf Kısıtı Yok
Ders Tanımı
Peyzaj ekolojisi tanımı ve temel kavramları, peyzajı şekillendiren biotik ve abiotik faktörler, peyzaj ekolojisinde sosyal ve ekonomik faktörler, ekolojik sorunlar, peyzajın dokusu, fonksiyonu ve değişimi, peyzaj elemanlarının (parça-koridor-matris modeli) tanımlanması, peyzaj elemanlarının formları ve dokuları ile bağlantılı ekolojik süreçler, ekolojik planlama konseptleri, ekolojik tasarım konseptleri, kent ekolojisi, ekosistem servisi kavramı, peyzaj tasarımında toprak.