Ders Bilgileri

Ders Kodu:
Ders Numarası:
Kod Ders Adı Dili Türü
PEM 225E İngilizce Zorunlu
Kredi AKTS Ders Uygulama Laboratuvar
3 4 3 0 0
Dersin Önşartı ve Sınıf Kısıtı
Ders Önşartı Yok
Sınıf Kısıtı Yok
Ders Tanımı
20. yy’dan başlayarak günümüze kadarki süreçte peyzaj tasarım akımları ve kuramları, manifestolar, peyzaj mimarlığı ve mimarlık ilişkileri. Tasarım süreçleri ve metodolojileri.