Ders Bilgileri

Ders Kodu:
Ders Numarası:
Kod Ders Adı Dili Türü
PEM 212E Peyzaj Mimarlığı Projesi I İngilizce Zorunlu
Kredi AKTS Ders Uygulama Laboratuvar
5 9 2 6 0
Dersin Önşartı ve Sınıf Kısıtı
Ders Önşartı MIM 211 MIN DC
veya MIM 211E MIN DC
veya TES 211E MIN DD
veya PEM 209E MIN DC
Sınıf Kısıtı Yok
Ders Tanımı
Küçük kentsel boşlukların kentli kullanımına kazandırılmasına yönelik kullanım çeşitliliği sunan deneysel tasarımlar; yaratıcı (inovatif) tasarım yaklaşımları; ölçek sorunlarına hakim olmak üzere tasarım yöntemleri ve metotları, peyzaj temsiline yönelik teknikler ve yöntemler