Ders Bilgileri

Ders Kodu:
Ders Numarası:
Kod Ders Adı Dili Türü
PEM 210E İngilizce Zorunlu
Kredi AKTS Ders Uygulama Laboratuvar
3 6 2 2 0
Dersin Önşartı ve Sınıf Kısıtı
Ders Önşartı (PEM 134E MIN DD
veya PEM 134 MIN DD
veya PEM 132 MIN DD
veya PEM 132E MIN DD)

ve (PEM 231 MIN DD
veya PEM 231E MIN DD
veya PEM 232 MIN DD
veya PEM 232E MIN DD)

Sınıf Kısıtı Yok
Ders Tanımı
Bitkisel tasarım projesinde bitkilerin tasarım elemanı olarak kullanılması, bitkilerin mimari ve estetik potansiyellerinden görsel, iki boyutlu ve üç boyutlu eleman potansiyeli, tamamlayıcı, uyumlaştırıcı, vurgulayıcı, dikkat dağıtıcı, simgeleyici, gösterici ve değiştirici potansiyelleri, bitkilerin mekan tasarımında kullanılmasına ait teknikler, bitki kompozisyonu ve bitki-mekan ilişkisi.