Ders Bilgileri

Ders Kodu:
Ders Numarası:
Kod Ders Adı Dili Türü
PEM 209E İngilizce Zorunlu
Kredi AKTS Ders Uygulama Laboratuvar
5 9 2 6 0
Dersin Önşartı ve Sınıf Kısıtı
Ders Önşartı TES 121 MIN DD
veya TES 121E MIN DD
veya MIM 116E MIN DD
veya MIM 112 MIN DD
veya MIM 112E MIN DD
Sınıf Kısıtı Yok
Ders Tanımı
Arazi formu ve Yapılaşmış Çevre stüdyosu öğrencilere peyzaj tasarımının temel unsurlarını tanıtmayı amaçlamaktadır. Stüdyo özellikle arazi formunu önemli bir tasarım bileşkesi olarak ele almayı ve tasarım problemlerinin çözümünde kritik bir araç olarak tanıtmayı hedeflemektedir. Bu kapsamda stüdyo, arazi formunun sunduğu farklı potansiyelleri ve yapılaşmış çevre ile olan etkileşimini çeşitli işlevlere sahip kentsel peyzaj mekanlarının geliştirilmesi adına morfolojik, deneyimsel ve görsel açıdan ele almayı hedeflemektedir. Stüdyo öğrencilerin mekansal okunabilirlik, form oluşturma / geliştirme ve peyzaj temsili becerileri ile eleştirel tasarım düşüncesini geliştirmelerine yardımcı olmayı amaçlamaktadır. Stüdyo arazi formunu sadece bir jeomorfolojik bir bileşen olarak değil aynı zamanda üzerinde gündelik yaşantıları taşıyan, doğal ve kültürel katmanları barındıran bir yer okuma biçimi olarak ele almayı hedeflemektedir. Bu bağlamda arazi formununu doğa ve kültürlenme ekseninde okuma, anlama, tasarlama, üretme mekanizmalarını çoklu ifade biçimlerinin kullanılması yolu ile deşifre edilmesi stüdyo kapsamında ulaşılmak istenen hedeflerden biridir.