Ders Bilgileri

Ders Kodu:
Ders Numarası:
Kod Ders Adı Dili Türü
PEM 205E İngilizce Zorunlu
Kredi AKTS Ders Uygulama Laboratuvar
2 4.5 1 2 0
Dersin Önşartı ve Sınıf Kısıtı
Ders Önşartı Yok
Sınıf Kısıtı Yok
Ders Tanımı
Bilgisayar ortamında tasarımın irdelenmesi. CAD ortamında tasarım uygulamaları ve yöntemleri. AutoCad ile peyzaj tasarım yöntemleri. 3DS Max ile peyzaj tasarım yöntemleri;Modelleme mantığı,Sahne hazırlama,Malzeme oluşturma,Rendering ve Animasyon. Peyzaj tasarımı yazılımlarına ilişkin seminer sunumları