Ders Bilgileri

Ders Kodu:
Ders Numarası:
Kod Ders Adı Dili Türü
PEM 126E Peyzaj Mim. Tarih Teorisi ve Eleştirisi I İngilizce Zorunlu
Kredi AKTS Ders Uygulama Laboratuvar
3 4 3 0 0
Dersin Önşartı ve Sınıf Kısıtı
Ders Önşartı Yok
Sınıf Kısıtı Yok
Ders Tanımı
“Batı ve Doğu Kültürü” çerçevesinde Prehistorik devirden başlayarak Antık Mısır ve Mezopotamya, Antik Yunan ve Roma, Farklı Dönemlerdeki İslam Bahçeleri, Aydınlanma- Rönesans, Barok, Osmalı’da Bahçe, Uzakdoğu Kültürü ve Bahçe, Endüstri Devrimi, Naturalizm, Arts & Crafts ve Art Nouveau dönemlerinde bahçe ve peyzaj tasarım kavramları, peyzaj mimarlığı ve mimarlık ilişkileri. Dönemler arasındaki ilişkiler, etkileşim ve süreklilik.