Ders Bilgileri

Ders Kodu:
Ders Numarası:
Kod Ders Adı Dili Türü
PEM 120E İngilizce Zorunlu
Kredi AKTS Ders Uygulama Laboratuvar
2 3 2 0 0
Dersin Önşartı ve Sınıf Kısıtı
Ders Önşartı Yok
Sınıf Kısıtı Yok
Ders Tanımı
Bir ortam olarak doğanın tüm bileşenleri ile ele alınması. Doğanın işleyişi ve ekosistem kavramı. Doğa ile birlikte tasarım. Ekolojik tasarıma giriş. Doku-süreç ilişkisi. Verneküler peyzajlar. Sistem yaklaşımı. Topoğrafya ve peyzaj. Formlarına göre topoğrafya çeşitleri ve oluşum olayları. Arazi formlarının fonksiyonel kullanımları ve topoğrafyanın tasarımı. Mekansal tanımlama, manzara kontrolü, iklim kontrolü ve yönlendirme etkisi. Bir doğal bileşen olarak su ve fluvial morfoloji, drenaj. Tip, tipoloji, arketipler kavramları, Anolojiler