Ders Bilgileri

Ders Kodu:
Ders Numarası:
Kod Ders Adı Dili Türü
PEM 119E Peyzaj Mimarlığına Giriş ve Etik İngilizce Zorunlu
Kredi AKTS Ders Uygulama Laboratuvar
2 3.5 2 0 0
Dersin Önşartı ve Sınıf Kısıtı
Ders Önşartı Yok
Sınıf Kısıtı Yok
Ders Tanımı
Peyzajın tanımı, kavramı ve çeşitleri; peyzaj mimarlığı’nın konusu ve ilgi alanlarının tanıtılması; peyzaj mimarlığı’nın tasarım, planlama, mühendislik ve sanat dalları ile olan ilişkileri; peyzaj mimarlığının değişen ölçeklerdeki çalışma alanları ve bu ölçeklere bağlı izlenen süreçlerin tanıtılması; peyzaj elemanlarının örneklerle ele alınması- arazi formları ve çeşitleri, bitkisel elemanlar, peyzaj yapılarının temel düzeyde tanıtılması;Peyzaj Mimarlığında gösterim teknikleri; çevre bilinci ve meslek etiği.