Ders Bilgileri

Ders Kodu:
Ders Numarası:
Kod Ders Adı Dili Türü
MUK 211 Mukavemet Türkçe Zorunlu
Kredi AKTS Ders Uygulama Laboratuvar
4 6 4 0 0
Dersin Önşartı ve Sınıf Kısıtı
Ders Önşartı STA 201 MIN DD
veya STA 201E MIN DD
Sınıf Kısıtı Yok
Ders Tanımı
Dersin tanımı henüz Bölüm Başkanlığı tarafından girilmemiştir.