Ders Bilgileri

Ders Kodu:
Ders Numarası:
Kod Ders Adı Dili Türü
MUK 208 Mukavemet Türkçe Zorunlu
Kredi AKTS Ders Uygulama Laboratuvar
2.5 3 2 1 0
Dersin Önşartı ve Sınıf Kısıtı
Ders Önşartı MEK 205E MIN DD
veya MEK 205 MIN DD
Sınıf Kısıtı Yok
Ders Tanımı
Dersin tanımı henüz Bölüm Başkanlığı tarafından girilmemiştir.