Ders Bilgileri

Ders Kodu:
Ders Numarası:
Kod Ders Adı Dili Türü
MUK 204 Mukavemet II Türkçe Zorunlu
Kredi AKTS Ders Uygulama Laboratuvar
3 4.5 3 0 0
Dersin Önşartı ve Sınıf Kısıtı
Ders Önşartı MUK 203 MIN DD
veya MUK 203E MIN DD
veya MUK 201 MIN DD
veya MUK 201E MIN DD
veya GEM 203 MIN DD
veya GEM 203E MIN DD
Sınıf Kısıtı Yok
Ders Tanımı
Dersin tanımı henüz Bölüm Başkanlığı tarafından girilmemiştir.