Ders Bilgileri

Ders Kodu:
Ders Numarası:
Kod Ders Adı Dili Türü
MUK 203E Mukavemet I İngilizce Zorunlu
Kredi AKTS Ders Uygulama Laboratuvar
3 4.5 3 0 0
Dersin Önşartı ve Sınıf Kısıtı
Ders Önşartı STA 201 MIN DD
veya STA 201E MIN DD
veya STA 202 MIN DD
veya STA 202E MIN DD
veya STA 204 MIN DD
veya STA 204E MIN DD
Sınıf Kısıtı Yok
Ders Tanımı
Dersin tanımı henüz Bölüm Başkanlığı tarafından girilmemiştir.