Ders Bilgileri

Ders Kodu:
Ders Numarası:
Kod Ders Adı Dili Türü
MUH 453 Optimal Kontrol Teorisi Türkçe Seçmeli
Kredi AKTS Ders Uygulama Laboratuvar
3 6 3 0 0
Dersin Önşartı ve Sınıf Kısıtı
Ders Önşartı MAT 201 MIN DD
veya MAT 201E MIN DD
veya MAT 210 MIN DD
veya MAT 210E MIN DD
veya MAT 232 MIN DD
veya MAT 232E MIN DD
Sınıf Kısıtı Yok
Ders Tanımı
Optimal kontrol teorisinin tarihsel gelişimi ve güncel problemleri. Varyasyonlar hesabı hakkında temel bilgiler. Optimal kontrol problemlerinin varyasyonlar hesabı problemlerinden temel farkları. Pontryagin'in maksimum ilkesi, ispati ve örnekler. Doğrusal sistemler için Kuadratik amaç durumunda optimal düzenleyicinin Riccati denklemi ile oluşturulması. Sentez problemi ve optimal kapalı düzenleyiciler. Lagrange ilkesi, ispatı ve örnekler. Bellman' ın dinamik programlama yöntemi. Kontrol edilebilir sistemler, analitik karakteristikleri ve Kalman Teorem.