Ders Bilgileri

Ders Kodu:
Ders Numarası:
Kod Ders Adı Dili Türü
MUH 321 Sayısal Yöntemler Türkçe Zorunlu
Kredi AKTS Ders Uygulama Laboratuvar
4 5 4 0 0
Dersin Önşartı ve Sınıf Kısıtı
Ders Önşartı MAT 102 MIN DD
veya MAT 102E MIN DD
veya MAT 104 MIN DD
veya MAT 104E MIN DD
veya MAT 188 MIN DD
veya MAT 188E MIN DD
veya MAT 211 MIN DD
veya MAT 211E MIN DD
veya MAT 213 MIN DD
veya MAT 213E MIN DD
Sınıf Kısıtı Yok
Ders Tanımı
Matematiksel ön bilgiler ve hata analizi. Doğrusal olmayan denklemin köklerinin bulunması. Doğrusal denklem sistemlerinin çözümü. Eğri uydurma, ara ve dışkestirim hesabı. Sonlu fark yöntemleri. Özdeğer ve özvektör hesabı. Sayısal türev. Sayısal integrasyon. Adi türevli diferansiyel denklemlerin sayısal çözümü. Adi türevli diferansiyel denklem sistemlerinin sayısal çözümü