Ders Bilgileri

Ders Kodu:
Ders Numarası:
Kod Ders Adı Dili Türü
MUH 212 Veri Yapıları Türkçe Zorunlu /
Seçmeli
Kredi AKTS Ders Uygulama Laboratuvar
3 4.5 3 0 0
Dersin Önşartı ve Sınıf Kısıtı
Ders Önşartı BIL 104E MIN DD
veya BIL 110E MIN DD
veya MAT 115E MIN DD
veya BIL 100E MIN DD
veya BIL 112E MIN DD
veya BIL 113E MIN DD
Sınıf Kısıtı Yok
Ders Tanımı
Diziler: tek ve çok boyutlu diziler, dizilerin gösterilimi, temel arama ve sıralama algoritmaları. Listeler: Tek ve çok yönlü bağlı listeler, çevrimsel listeler. Yığıt ve kuyruk yapıları ve bu yapılarda eklem silme işlemleri. Özyineli fonksiyonlar. Ağaçlar: ikili arama ağaçları, dengeli arama ağaçları (AVL), ağaçların taranması, heap ve heapsort. AA ağaçları. Genel ağaçlar, B-Ağaçları. Hash fonksiyonu ve hash tablosu. Grafların gösterilimi ve derinlemesine ve genişlemesine taramaları, topolojik sıralaması