Ders Bilgileri

Ders Kodu:
Ders Numarası:
Kod Ders Adı Dili Türü
MTO 497 Atmosferde Optik ve Akustik Türkçe Seçmeli
Kredi AKTS Ders Uygulama Laboratuvar
3 6 3 0 0
Dersin Önşartı ve Sınıf Kısıtı
Ders Önşartı Yok
Sınıf Kısıtı Yok
Ders Tanımı
Atmosferde elektromanyetik dalganın kırılması, Karasal kırılma teorisi, Üst ve alt serap, Radyo kanalları, Astronomik kırılma, Atmosferde saçılma, Atmosferde asılı taneciklerin neden olduğu kırılma ve dağılma, Gökkuşağı, Buz taneciklerinin optik etkileri, Hale, Görüş uzaklığı, Atmosferik türbidite etkileri, Atmosfer akustiği, Sıcaklığın ve rüzgârın ses hızı üzerindeki etkisi, Ses dalgalarının kırılması ve yansıması, Atmosfer elektriği.