Ders Bilgileri

Ders Kodu:
Ders Numarası:
Kod Ders Adı Dili Türü
MTO 458E Gezegen Atmosferlerine Giriş İngilizce Seçmeli
Kredi AKTS Ders Uygulama Laboratuvar
3 6 3 0 0
Dersin Önşartı ve Sınıf Kısıtı
Ders Önşartı Yok
Sınıf Kısıtı Yok
Ders Tanımı
Güneş sisteminin oluşumu. Güneş ve atmosferi. Gezegenlerin oluşumu. Gezegenlerin sınıflandırılması. Gezegenlerin atmosferlerinin oluşumu. İlk ve ikincil atmosferler. Gravitasyonel etkiler. Gezegen atmosferlerinin kaçışını oluşturan şartlar. Gezegen atmosferlerinin yapısı, kompozisyonu. Sıcaklık kavramı ve gezegen sıcaklığının belirlenmesi. Gezegenlerde sera etkisi. Gezegenlerde radyatif ısı dengesi. Gezegenlerin enerjisi. Gezegenlerde bulutların oluşumu. Gezegenlerde rüzgarlardın oluşumu ve sirkülasyon tipleri. Mars ve Venus’ün atmosferlerine ilişkin özel konular. Gezegenlerin iyonosferleri. Gezegenlerin manyetosferleri. Gezegenlerde iklim gelişimi. Iklim değişimini oluşturan koşullar. Buz çağı. Uzun dönemli iklim değişimi. Nükleer kış. Her bir gezegende yaşam koşullarının incelenmesi. Yaşamın başlamasının gezegen atmosferlerinin gelişimine etkisi.