Ders Bilgileri

Ders Kodu:
Ders Numarası:
Kod Ders Adı Dili Türü
MTO 335E Yukarı Atmosfer Fiziği İngilizce Seçmeli
Kredi AKTS Ders Uygulama Laboratuvar
3 5 3 0 0
Dersin Önşartı ve Sınıf Kısıtı
Ders Önşartı Yok
Sınıf Kısıtı Yok
Ders Tanımı
Bu derste yukarı atmosferi oluşturan tabakaların,Stratosfer, Mesosfer, Termosfer, Iyonosfer, ve Manyetosfer tabakalarının genel fiziksel ve dinamik yapısını, değişkenliklerini, ve bu tabakalar arasındaki etkileşimi, teori, mevcut basit modelleri ve uydu ve/veya yer tabanlı ölçüm verileri ile incelenmektedir. Ayrıca Güneş, Güneş’in atmosferik tabakalarının özelikleri ve güneş aktiviteleri, Güneş aktivitelerinin (güneş alevleri CMEs) yukarı atmosfer üzerine etkileri, Uzay havası ve yukarı atmosfere olan etkileri, Güneş- Kozmik Işın-İklim etkileşimi çalışılmaktadır. Yukarı atmosferik değişkenliğin meteoroloji ve uzay mühendislikleri açısından pratik uygulamaları verilmektedir.