Ders Bilgileri

Ders Kodu:
Ders Numarası:
Kod Ders Adı Dili Türü
MIM 495 Gelişmekte Olan Ülkelerde Konut Türkçe Seçmeli
Kredi AKTS Ders Uygulama Laboratuvar
3 4 3 0 0
Dersin Önşartı ve Sınıf Kısıtı
Ders Önşartı Yok
Sınıf Kısıtı Yok
Ders Tanımı
Ders kentsel ve sosyal politikalar ve tasarım yaklaşımları bağlamında kent, çevre ve konut problemleri ve önerilerine odaklanmaktadır. Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerdeki konut ile ilgili kavramsal ve teorik çerçeve araştırılmaktadır. Endüstrileşme, kentleşme ve göç sorunlarının konut üzerindeki etkisi ele alınmaktadır. Planlı ve plansız gelişmelerde tasarım alternatifleri, toplumsal gelişme ve konut politikaları örnekler üzerinden incelenmektedir. Kentsel dönüşüm ve politikalar konut örnekleri üzerinden tartışılmaktadır. Yerel yönetimler ve halk arasındaki resmi ve resmi olmayan iletişim ağları ve katılımcı yaklaşım incelenmektedir.