Ders Bilgileri

Ders Kodu:
Ders Numarası:
Kod Ders Adı Dili Türü
MIM 4902 Diploma Projesi Türkçe Zorunlu
Kredi AKTS Ders Uygulama Laboratuvar
5 18 1 8 0
Dersin Önşartı ve Sınıf Kısıtı
Ders Önşartı (MIM 321 MIN DD
veya MIM 321E MIN DD
veya MIM 304 MIN DD
veya MIM 304E MIN DD)

ve (MIM 333 MIN DD
veya MIM 333E MIN DD
veya MIM 331 MIN DD
veya MIM 331E MIN DD)

ve (MIM 343 MIN DD
veya MIM 343E MIN DD
veya MIM 341 MIN DD
veya MIM 341E MIN DD
veya MIM 306 MIN DD
veya MIM 306E MIN DD)

ve (MIM 359 MIN DD
veya MIM 359E MIN DD
veya MIM 332 MIN DD
veya MIM 332E MIN DD)

ve (MIM 361 MIN DD
veya MIM 361E MIN DD
veya MIM 421 MIN DD
veya MIM 421E MIN DD)

ve (MIM 411 MIN DD
veya MIM 411E MIN DD)

ve (MIM 484 MIN DD
veya MIM 484E MIN DD
veya MIM 431 MIN DD
veya MIM 431E MIN DD)

Sınıf Kısıtı 4.Sınıf
Ders Tanımı
Verilen proje konusunun bireysel bir çalışmayla “tema”, “yer/kent, tarih/bellek ve küresel dinamikler”, “ekolojik, toplumsal, kamusal ve özel meseleler”, “teknolojik ve kültürel imkanlar” dikkate alınarak bir “gelecek vizyonu” dahilinde geliştirilmesi. Gerekli tüm “araştırma, temsil-tasarım” çalışmaları yapılarak, “mimarlık disiplini ve ötesi” edinilen tüm birikimlere başvurularak proje konusunun bir “mimari fikir, program, mekansal düzenleme” ve “proje” haline getirilmesi. Nihayetinde, jüri oturumlarının eleştirel potansiyelleri de kullanılarak, projenin “eleştirel-yaratıcı, yenilikçi” bir diploma projesi olarak tamamlanması.