Ders Bilgileri

Ders Kodu:
Ders Numarası:
Kod Ders Adı Dili Türü
MIM 486E Anıtsal ve Tarihi Yapıların Taşıyıcı Sistem Özellikleri İngilizce Seçmeli
Kredi AKTS Ders Uygulama Laboratuvar
3 5 3 0 0
Dersin Önşartı ve Sınıf Kısıtı
Ders Önşartı MIM 126 MIN DD
veya MIM 126E MIN DD
veya MIM 103 MIN DD
veya MIM 103E MIN DD
Sınıf Kısıtı Yok
Ders Tanımı
Dersin konusu anıtsal ve tarihi yapıların korunmasında yapı mühendisliğinin rolü ve katkısının verilmesidir. Ders kapsamında yapı mühendisliği kavramları (taşıyıcı sistem elemanlarının tanıtılması, yapı analizi, deprem yükleri altında davranış, vb.) ile birlikte genel kavramların (tarihsel süreçte yapı strüktürünün ve restorasyon prensiplerinin gelişimi, koruma uygulamalarının değerlendirilmesi, onarım ve güçlendirme yöntemleri, vb.) incelenmesidir. Bununla birlikte ders kapsamında onarım ve güçlendirme ile ilgili güncel araştırma ve uygulamalar tanıtılacak, uygulama aşamaları hakkında çeşitli örnekler yardımıyla bilgi verilecektir.