Ders Bilgileri

Ders Kodu:
Ders Numarası:
Kod Ders Adı Dili Türü
MIM 484E Uygulama Projesi İngilizce Zorunlu
Kredi AKTS Ders Uygulama Laboratuvar
5 12 2 6 0
Dersin Önşartı ve Sınıf Kısıtı
Ders Önşartı (MIM 232 MIN DD
veya MIM 232E MIN DD
veya MIM 213 MIN DD
veya MIM 213E MIN DD
veya MIM 234 MIN DD
veya MIM 234E MIN DD)

ve (MIM 242 MIN DD
veya MIM 242E MIN DD
veya MIM 246 MIN DD
veya MIM 246E MIN DD)

ve (MIM 204 MIN DD
veya MIM 204E MIN DD
veya MIM 244 MIN DD
veya MIM 244E MIN DD)

Sınıf Kısıtı Yok
Ders Tanımı
Kapsamlı bir bina tasarımı bağlamında malzeme seçimi ile “yapı” tipi, yapım tekniği ve çevre kontrolü sistemleri seçimi veya tasarımının yapılması ve taşıyıcı sistemin düzenlenmesi. Tasarımın tüm aşamalarının (ön proje, kesin proje ve uygulama projesi) geçerli yapı mevzuatına (deprem yönetmeliği, ısı korunumu yönetmeliği, gürültü kontrol yönetmeliği, yangından korunma yönetmeliği v.b.) göre oluşturulması. Tasarımda bina alt sistemlerinin (yapı elemanları, taşıyıcı, servis) diğer bina bileşenleri ile bütünleştirilmesi ve koordinasyonu. Her bir tasarım aşamasının anlatımının, ulusal ve/veya uluslararası proje düzenleme esaslarına uygun olarak yapılması.