Ders Bilgileri

Ders Kodu:
Ders Numarası:
Kod Ders Adı Dili Türü
MIM 478E Geç Osmanlı Dönemi Türkiye Mimarlığı Üzerine Çalışmalar İngilizce Seçmeli
Kredi AKTS Ders Uygulama Laboratuvar
3 4 3 0 0
Dersin Önşartı ve Sınıf Kısıtı
Ders Önşartı Yok
Sınıf Kısıtı Yok
Ders Tanımı
Ders 18.yy sonrası dönemde Osmanlı mimarlığını ele almaktadır. Bu çerçevede 18. yüzyılda mimari ve kentsel mekanda görülen değişiklikler, Tanzimat dönemindeki emperyal modernizasyon ve yeni üsluplar, yabancı mimarların etkinliği ve kentsel projeler, Osmanlı mimarlığında Oryantalizm, Dünya Sergilerinde Osmanlı mimarlığı, 1. Milli Mimari; Mimarlar arasında mesleki kimliğin gelişimi, mimarlık eğitimi ve mesleki örgütlenme temaları çerçevesindeki tartışmalar derste ele alınan konuları oluşturmaktadır.