Ders Bilgileri

Ders Kodu:
Ders Numarası:
Kod Ders Adı Dili Türü
MIM 474E Hesaplamalı Sistem Analizi İngilizce Seçmeli
Kredi AKTS Ders Uygulama Laboratuvar
3 4 3 0 0
Dersin Önşartı ve Sınıf Kısıtı
Ders Önşartı Yok
Sınıf Kısıtı Yok
Ders Tanımı
Hesaplamalı Mekan Analizi dersi, mekansal analiz yöntemleri; mekan yerleşim planlaması, mekan dizimi, yönbulma; kullanıcı hareketleri ve erişilebilirliği ve buna bağlı olarak mekân erişilebilirliği ve ölçütlerinin tasarım alanına katkısı, mekânsal analizin kent veya yapı ölçeğinde örnekler üzerinden ele alınmasına odaklanır.